สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๕
๑/๘
๑/๑๒ ๑๒
๑/๙
๑/๒๔ ๑/๒ ๑/๒๒ ๑/๑๓ ๖๑
๑๐ ๑/๖ ๑/๓ ๑/๒๖ ๓๕
๑๑ ๑/๖
๑๒ ๑/๒๔ ๒๔
๑๕ ๑/๑๔ ๑/๒๖ ๔๐
๑๖ ๑/๑ ๑/๒
๑๗
๑๘ ๑/๕
๑๙
๒๓ ๑/๓๐ ๑/๑๔ ๑/๑ ๔๕
๒๔ ๑/๒๙ ๒๙
๒๕
๒๖ ๑/๒
๒๙
รวม ๑/๖ ๒/๙ ๒/๒๙ ๓/๖๑ ๓/๑๙ ๒/๓๖ ๑๐/๑๒๔ ๒๘๔
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 มี.ค. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 มี.ค. 2559