สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๔๒
๔๒
๑/๔๔ ๑/๒ ๔๖
๑/๓
๑๐ ๑/๓๐ ๓๐
๑๑ ๑/๒ ๑/๒๕ ๒๗
๑๒ ๑/๒๒ ๑/๓๐ ๕๒
๑๓ ๑/๕
๑๖
๑๗ ๑/๑๒ ๑/๓ ๑๕
๑๘ ๑/๒๗ ๒๗
๑๙ ๑/๖ ๑/๑๗ ๑/๗ ๓๐
๒๐
๒๓ ๑/๘
๒๔
๒๕ ๑/๒๑ ๒๑
๒๖
๒๗
๓๐
๓๑ ๑/๕ ๑/๘ ๑๓
รวม ๙/๑๘๔ ๒/๖๐ ๒/๔ ๑/๑๗ ๖/๕๔ ๓๑๙
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 เม.ย.2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 เม.ย.2558