สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๒ ๑๒
๑/๑๕ ๑/๑๕ ๓๐
๑/๑๑ ๑๑
๑/๗
๑/๔ ๑/๔
๑๐ ๑/๖
๑๑ ๑/๒๒ ๒๒
๑๔ ๑/๓
๑๕ ๑/๗
๑๖
๑๗ ๑/๕ ๑/๑๒ ๑/๘ ๒๕
๑๘ ๑/๑ ๑/๕ ๑/๖ ๑๒
๒๑
๒๒ ๑/๑
๒๓
๒๔ ๑/๑๔ ๑/๒ ๑๖
๒๕ ๑/๑๑ ๑/๑ ๑๒
๒๘ ๑/๑๘ ๑๘
๒๙ ๑/๓
๓๐ ๑/๒
๓๑ ๑/๑๓ ๑๓
รวม ๑/๗ ๕/๓๙ ๕/๖๑ ๑/๓ ๑/๑๑ ๑๓/๘๗ ๒๐๘
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 เม.ย. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. 2559