สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๒๐ ๑/๑๐ ๓๐
๑/๒๕ ๑/๑ ๒๖
๑/๓
๑๑ ๑/๓
๑๒ ๑/๒
๑๘ ๑/๑ ๑/๑๓ ๑๔
๑๙ ๑/๒ ๑/๒๑ ๒๓
๒๐ ๑/๔ ๑/๔
๒๑ ๑/๒
๒๒ ๑/๒ ๑/๒๒ ๒๔
๒๕
๒๖ ๑/๙ ๑/๑ ๑๐
๒๗ ๑/๑ ๑/๑๐ ๑๑
๒๘
๒๙ ๑/๖
รวม ๑/๑ ๔/๙ ๖/๘๔ ๓/๒๕ ๑/๑๐ ๗/๓๔ ๑๖๓
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 พ.ค. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 พ.ค 2559