สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒
๑/๕ ๑/๙ ๑๔
๑/๖ ๑/๖ ๑๒
๑/๓ ๑/๙ ๑/๒ ๑๔
๑/๘
๑๐ ๑/๕
๑๑
๑๒ ๑/๑๑ ๑๑
๑๕ ๑/๑
๑๖ ๑/๑๒ ๑/๔ ๑๖
๑๗ ๑/๘
๑๘
๑๙ ๑/๖ ๑/๒
๒๒ ๑/๖
๒๓ ๑/๑
๒๔
๒๕ ๑/๖
๒๖
๒๙ ๑/๓
๓๐ ๑/๑
รวม ๔/๒๖ ๕/๓๐ ๑๓/๖๐ ๑๑๖
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 ก.ค. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 ก.ค. 2558