สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๕ ๑/๓
๑/๑๔ ๑๔
๑/๖ ๑/๘ ๑๔
๑/๘
๑๑ ๑/๒ ๑/๒๐ ๑/๘
๑๒ ๑/๒ ๑/๑๐ ๑๒
๑๓
๑๔ ๑/๘ ๑/๒ ๑๐
๑๕ ๑/๒ ๑/๓
๒๑ ๑/๔ ๑/๒ ๑/๑๒ ๑๘
๒๒ ๑/๓ ๑/๒๓ ๑/๕ ๓๑
๒๕ ๑/๖
๒๖
๒๗ ๑/๓๓ ๑/๒๔ ๑/๑๐ ๖๗
๒๘ ๑/๑
๒๙ ๑/๓
รวม ๑/๒ ๖/๕๓ ๖/๗๘ ๑/๑๐ ๒/๑๔ ๙/๔๘ ๒๐๕
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 ส.ค. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค. 2559