สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๕
๑/๓
๑/๒๑ ๒๑
๑/๔ ๑/๖ ๑๐
๑๐ ๑/๑ ๑/๑ ๑/๗ ๑/๘ ๑๗
๑๑ ๑/๒๑ ๑/๑ ๒๒
๑๕ ๑/๑ ๑/๒๒ ๑/๑๐ ๓๓
๑๖ ๑/๔
๑๗ ๑/๑๔ ๑๔
๑๘ ๑/๒
๑๙ ๑/๔ ๑/๖ ๑๐
๒๒
๒๓ ๑/๕
๒๔ ๑/๑๓ ๑/๑๖ ๒๙
๒๕ ๑/๕
๒๖ ๑/๒๔ ๑/๒ ๒๖
๒๙ ๑/๒ ๑/๔
๓๐ ๑/๙
๓๑
รวม ๑/๙ ๖/๕๖ ๔/๔๖ ๒/๑๗ ๑/๔ ๒/๑๓ ๑๒/๗๖ ๒๒๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 ก.ย. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 ก.ย. 2559