สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๒ ๑๒
๑/๑๗ ๑/๘ ๒๕
๑/๓ ๑/๑๖ ๑/๗ ๒๖
๑/๑๘ ๑๘
๑/๒ ๑/๓
๑/๔
๑๒ ๑/๒
๑๓
๑๔ ๑/๑
๑๕ ๑/๘
๑๖ ๑/๒๕ ๒๕
๑๙ ๑/๑๔ ๑๔
๒๐ ๑/๘
๒๑ ๑/๘
๒๒ ๑/๗
๒๓ ๑/๑
๒๖ ๑/๑๖ ๑๖
๒๗
๒๘ ๑/๓๐ ๑/๒๔ ๕๔
๒๙
๓๐
รวม ๔/๒๗ ๔/๗๑ ๑/๓๐ ๓/๑๓ ๓/๕๔ ๗/๓๙ ๒๓๔
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 ต.ค. 2559