สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๒๘ ๒๘
๑/๓
๑/๗
๑๐ ๑/๗ ๑/๓ ๑๐
๑๑
๑๒ ๑/๒
๑๓ ๑/๔
๑๗ ๑/๕
๑๘ ๑/๘ ๑/๔ ๑๒
๑๙
๒๐
๒๑ ๑/๓๐ ๓๐
๒๕ ๑/๑๒ ๑๒
๒๖
๒๗
๒๘ ๑/๑๐ ๑/๕ ๑๕
๓๑ ๑/๒
รวม ๒/๓๒ ๔/๓๒ ๒/๓๓ ๘/๓๔ ๑๖/๑๓๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 พ.ย. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย. 2559