สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ
๑/๙ ๑/๗ ๑/๑
๑/๑๗
๑/๓ ๑/๑๙
๑/๒๐
๑๑
๑๒ ๑/๒๐
๑๓ ๒/๒๒ ๑/๒
๑๔ ๑/๑๒ ๑/๔
๑๕
๑๘ ๑/๒๐
๑๙ ๑/๒๗
๒๐ ๒/๔ ๑/๘ ๑/๓๐ ๑/๖
๒๑ ๑/๒๑ ๑/๑๓ ๑/๒
๒๒ ๑/๓
๒๕
๒๖ ๑/๘๖
๒๗
๒๘
๒๙
รวม ๙/๑๘๙ ๖/๗๓ ๑/๒๐ ๑/๘ ๑/๓ ๑/๒ ๒/๔๙ ๔/๑๒
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 ธ.ค.2556
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 ธ.ค. 2556