สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒
๑/๒๓ ๒๓
๑/๒
๑/๑๙ ๑๙
๑/๕ ๑/๒
๑๐ ๑/๒
๑๑
๑๔ ๑/๒๒ ๒๒
๑๕
๑๖ ๑/๖ ๑/๑๑๐ ๑/๘ ๑๒๔
๑๗ ๑/๒
๑๘
๒๑
๒๒ ๑/๖
๒๓ ๑/๔
๒๔ ๑/๘
๒๕ ๑/๗ ๑/๕ ๑๒
๒๘
๒๙ ๑/๔ ๑/๓๐ ๑/๖ ๔๐
๓๐ ๑/๙ ๑/๗ ๑๖
รวม ๖/๒๔ ๓/๒๑ ๒/๓๗ ๑/๔ ๑/๑๑๐ ๓/๔๖ ๖/๔๗ ๒๒/๒๘๙
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 ธ.ค. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค. 2559