สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ
๑๒ ๑๖
๒๒ ๒๒
๓๗ ๓๐ ๖๗
๑๓ ๑/๑๕ ๑๓ ๑๓
๑๔
๑๕ ๔๖ ๑๒ ๕๘
๑๘ ๑๗ ๑๘
๑๙ ๑/๑๓
๒๐
๒๑
๒๒ ๒๑ ๒๖
๒๕
๒๖
๒๗ ๑๔ ๑๔
๒๘
๒๙ ๑๑
รวม ๕/๘๙ ๔/๕๒ ๑/๕ ๑/๑๙ ๓/๒๘ ๒/๓
หมายเหตุ วันที่ ๒-๓ และ ๙ ไม่มีผู้มาใช้บริการเนื่องจากมีการชุมนุมทางการเมือง
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 13 ม.ค.2557
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 ม.ค. 2557