สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๔
๑/๖ ๑/๖ ๑๒
๑/๑๑ ๑/๔ ๑๕
๑/๖
๑/๕๔ ๕๔
๑๑ ๑/๑
๑๒ ๑/๖ ๑/๓
๑๕
๑๖ ๑/๙
๑๗
๑๘ ๑/๑ ๑/๑๒ ๑/๖ ๑๙
๑๙
๒๒
๒๓
๒๔ ๑/๑
๒๕ ๑/๓
๒๖
๒๙ ๑/๑
๓๐
รวม ๓/๑๖ ๓/๑๑ ๑/๑ ๑/๓ ๑/๑ ๒/๒๓ ๖/๗๙ ๑๓๔
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 ม.ค.2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ม.ค.2558