สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒ ๑/๗
๑/๒๐ ๒๐
๑/๕ ๑/๔
๑/๓๐ ๓๐
๑/๕
๑๑ ๑/๑
๑๔ ๑/๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘ ๑/๒
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๘
๒๙
๓๐
รวม ๒/๓ ๒/๒๕ ๑/๓๐ ๕/๒๒ ๘๐
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 ม.ค. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 ม.ค. 2559