รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
กรุงเทพมหานคร 2,709,568 2,991,826 5,701,394 2,400,540
เขตพระนคร 29,033 31,280 60,313 18,453
แขวงพระบรมมหาราชวัง 2,953 2,081 5,034 1,302
แขวงวังบูรพาภิรมย์ 6,383 6,176 12,559 4,561
แขวงวัดราชบพิธ 1,728 2,125 3,853 980
แขวงสำราญราษฎร์ 1,921 1,944 3,865 1,135
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 1,616 2,094 3,710 990
แขวงเสาชิงช้า 1,305 1,465 2,770 709
แขวงบวรนิเวศ 2,680 3,484 6,164 1,640
แขวงตลาดยอด 1,396 1,726 3,122 1,225
แขวงชนะสงคราม 1,110 1,199 2,309 821
แขวงบ้านพานถม 3,548 4,483 8,031 2,024
แขวงบางขุนพรหม 2,850 2,734 5,584 2,100
แขวงวัดสามพระยา 1,543 1,769 3,312 966
เขตดุสิต 58,850 52,646 111,496 30,962
แขวงดุสิต 9,786 7,500 17,286 3,590
แขวงวชิรพยาบาล 5,767 7,184 12,951 3,033
แขวงสวนจิตรลดา 5,228 5,539 10,767 2,468
แขวงสี่แยกมหานาค 4,331 4,263 8,594 2,411
แขวงถนนนครไชยศรี 33,738 28,160 61,898 19,460
เขตหนองจอก 73,949 77,343 151,292 50,023
แขวงกระทุ่มราย 16,075 16,911 32,986 12,082
แขวงหนองจอก 8,215 8,741 16,956 5,090
แขวงคลองสิบ 4,150 4,186 8,336 1,831
แขวงคลองสิบสอง 4,857 4,975 9,832 2,940
แขวงโคกแฝด 15,537 16,072 31,609 9,782
แขวงคู้ฝั่งเหนือ 7,432 7,742 15,174 5,210
แขวงลำผักชี 13,480 14,470 27,950 10,805

หน้า 1