รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดยะลา 241,769 245,611 487,380 137,063
อำเภอเมืองยะลา 34,051 35,412 69,463 15,637
ตำบลบุดี 4,992 5,095 10,087 2,315
ตำบลยุโป 3,211 3,395 6,606 1,511
ตำบลลิดล 2,736 2,876 5,612 1,351
ตำบลยะลา 1,611 1,675 3,286 639
ตำบลท่าสาป 3,294 3,548 6,842 1,393
ตำบลลำใหม่ 2,831 2,914 5,745 1,444
ตำบลหน้าถ้ำ 1,564 1,584 3,148 799
ตำบลลำพะยา 2,393 2,549 4,942 1,361
ตำบลเปาะเส้ง 2,521 2,531 5,052 1,073
ตำบลพร่อน 2,455 2,546 5,001 1,062
ตำบลบันนังสาเรง 3,449 3,535 6,984 1,286
ตำบลสะเตงนอก 286 292 578 2
ตำบลตาเซะ 2,708 2,872 5,580 1,401
อำเภอเบตง 17,191 15,953 33,144 12,837
ตำบลยะรม 4,772 4,681 9,453 3,467
ตำบลตาเนาะแมเราะ 4,828 4,553 9,381 3,948
ตำบลอัยเยอร์เวง 5,337 4,742 10,079 3,951
ตำบลธารน้ำทิพย์ 2,254 1,977 4,231 1,471
อำเภอบันนังสตา 24,359 23,911 48,270 12,499
ตำบลบันนังสตา 7,794 7,778 15,572 3,244
ตำบลบาเจาะ 3,664 3,727 7,391 1,848
ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 4,719 4,633 9,352 2,107
ตำบลถ้ำทะลุ 1,529 1,280 2,809 1,197
ตำบลตลิ่งชัน 6,653 6,493 13,146 4,103
อำเภอธารโต 11,066 10,187 21,253 7,388
ตำบลธารโต 2,477 2,297 4,774 1,588

หน้า 1