รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
กรุงเทพมหานคร 2,692,954 2,981,889 5,674,843 2,459,680
เขตพระนคร 28,223 30,548 58,771 18,468
แขวงพระบรมมหาราชวัง 2,792 2,013 4,805 1,303
แขวงวังบูรพาภิรมย์ 6,367 6,057 12,424 4,570
แขวงวัดราชบพิธ 1,688 2,079 3,767 980
แขวงสำราญราษฎร์ 1,866 1,858 3,724 1,135
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 1,569 2,042 3,611 989
แขวงเสาชิงช้า 1,258 1,422 2,680 709
แขวงบวรนิเวศ 2,598 3,413 6,011 1,640
แขวงตลาดยอด 1,321 1,662 2,983 1,225
แขวงชนะสงคราม 1,070 1,163 2,233 822
แขวงบ้านพานถม 3,435 4,432 7,867 2,025
แขวงบางขุนพรหม 2,749 2,680 5,429 2,101
แขวงวัดสามพระยา 1,510 1,727 3,237 969
เขตดุสิต 57,513 51,302 108,815 31,751
แขวงดุสิต 9,334 6,992 16,326 3,595
แขวงวชิรพยาบาล 5,596 7,178 12,774 3,050
แขวงสวนจิตรลดา 5,062 5,393 10,455 2,473
แขวงสี่แยกมหานาค 4,249 4,231 8,480 2,412
แขวงถนนนครไชยศรี 33,272 27,508 60,780 20,221
เขตหนองจอก 75,401 78,970 154,371 52,026
แขวงกระทุ่มราย 16,543 17,397 33,940 13,139
แขวงหนองจอก 8,489 9,007 17,496 5,413
แขวงคลองสิบ 4,172 4,227 8,399 1,874
แขวงคลองสิบสอง 4,832 5,013 9,845 2,987
แขวงโคกแฝด 15,772 16,302 32,074 9,995
แขวงคู้ฝั่งเหนือ 7,685 8,064 15,749 5,346
แขวงลำผักชี 13,606 14,623 28,229 10,916

หน้า 1