รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงลำต้อยติ่ง 4,302 4,337 8,639 2,356
เขตบางรัก 21,739 24,348 46,087 26,398
แขวงมหาพฤฒาราม 6,069 6,915 12,984 4,788
แขวงสีลม 5,919 6,598 12,517 10,830
แขวงสุริยวงศ์ 2,572 2,791 5,363 4,310
แขวงบางรัก 1,674 1,653 3,327 1,243
แขวงสี่พระยา 5,505 6,391 11,896 5,227
เขตบางเขน 90,000 98,252 188,252 92,627
แขวงอนุสาวรีย์ 47,999 50,219 98,218 48,911
แขวงท่าแร้ง 42,001 48,033 90,034 43,716
เขตบางกะปิ 67,820 80,825 148,645 90,754
แขวงคลองจั่น 37,627 44,907 82,534 44,212
แขวงหัวหมาก 30,193 35,918 66,111 46,542
เขตปทุมวัน 25,437 29,559 54,996 26,513
แขวงรองเมือง 9,265 10,059 19,324 6,903
แขวงวังใหม่ 4,740 4,806 9,546 5,019
แขวงปทุมวัน 2,160 4,141 6,301 973
แขวงลุมพินี 9,272 10,553 19,825 13,618
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 25,312 26,781 52,093 19,334
แขวงป้อมปราบ 8,408 8,884 17,292 6,489
แขวงวัดเทพศิรินทร์ 3,981 4,054 8,035 2,741
แขวงคลองมหานาค 5,074 5,702 10,776 5,277
แขวงบ้านบาตร 3,998 4,102 8,100 2,611
แขวงวัดโสมนัส 3,851 4,039 7,890 2,216
เขตพระโขนง 43,686 50,796 94,482 40,855
แขวงบางจาก 43,686 50,796 94,482 40,855
เขตมีนบุรี 64,680 71,556 136,236 50,737
แขวงมีนบุรี 44,093 49,814 93,907 38,465

หน้า 2