รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดมหาสารคาม 467,530 477,619 945,149 265,469
อำเภอเมืองมหาสารคาม 49,247 50,651 99,898 28,896
ตำบลเขวา 7,335 7,393 14,728 4,095
ตำบลท่าตูม 2,549 2,680 5,229 1,293
ตำบลแวงน่าง 4,253 4,374 8,627 3,137
ตำบลโคกก่อ 4,010 4,144 8,154 2,020
ตำบลดอนหว่าน 2,469 2,546 5,015 1,226
ตำบลเกิ้ง 4,394 4,648 9,042 4,079
ตำบลแก่งเลิงจาน 3,935 4,122 8,057 2,501
ตำบลท่าสองคอน 6,512 6,800 13,312 3,569
ตำบลลาดพัฒนา 3,710 3,797 7,507 1,856
ตำบลหนองปลิง 2,598 2,527 5,125 1,361
ตำบลห้วยแอ่ง 1,758 1,874 3,632 900
ตำบลหนองโน 2,918 2,970 5,888 1,490
ตำบลบัวค้อ 2,806 2,776 5,582 1,369
อำเภอแกดำ 12,235 12,071 24,306 5,939
ตำบลแกดำ 1,714 1,688 3,402 781
ตำบลวังแสง 2,965 2,956 5,921 1,495
ตำบลมิตรภาพ 3,423 3,363 6,786 1,735
ตำบลหนองกุง 2,152 2,166 4,318 1,014
ตำบลโนนภิบาล 1,981 1,898 3,879 914
อำเภอโกสุมพิสัย 55,237 55,849 111,086 28,790
ตำบลหัวขวาง 4,228 4,327 8,555 2,366
ตำบลยางน้อย 3,161 3,260 6,421 1,748
ตำบลวังยาว 3,099 3,055 6,154 1,609
ตำบลเขวาไร่ 5,499 5,504 11,003 2,880
ตำบลแพง 4,564 4,668 9,232 2,293
ตำบลแก้งแก 2,107 2,186 4,293 1,346

หน้า 1