รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลป่าสะแก 1,280 1,424 2,704 855
ตำบลยางนอน 2,429 2,532 4,961 1,470
ตำบลหนองกระทุ่ม 2,415 2,472 4,887 1,611
อำเภอด่านช้าง 29,923 30,183 60,106 21,053
ตำบลหนองมะค่าโมง 6,537 6,898 13,435 5,413
ตำบลด่านช้าง 6,736 6,928 13,664 4,650
ตำบลห้วยขมิ้น 4,598 4,690 9,288 2,902
ตำบลองค์พระ 3,598 3,473 7,071 2,569
ตำบลวังคัน 3,244 3,262 6,506 2,040
ตำบลนิคมกระเสียว 2,686 2,582 5,268 1,818
ตำบลวังยาว 2,524 2,350 4,874 1,661
อำเภอบางปลาม้า 29,959 31,344 61,303 18,421
ตำบลบางปลาม้า 3,503 3,461 6,964 1,866
ตำบลบางใหญ่ 2,272 2,304 4,576 1,355
ตำบลกฤษณา 1,971 2,031 4,002 1,248
ตำบลสาลี 3,444 3,701 7,145 2,334
ตำบลไผ่กองดิน 2,433 2,497 4,930 1,432
ตำบลองครักษ์ 2,613 2,807 5,420 1,725
ตำบลจรเข้ใหญ่ 2,382 2,438 4,820 1,467
ตำบลบ้านแหลม 1,550 1,675 3,225 958
ตำบลมะขามล้ม 2,430 2,607 5,037 1,641
ตำบลวังน้ำเย็น 1,972 2,105 4,077 1,185
ตำบลวัดโบสถ์ 2,413 2,535 4,948 1,375
ตำบลวัดดาว 2,976 3,183 6,159 1,835
อำเภอศรีประจันต์ 19,680 21,383 41,063 13,304
ตำบลศรีประจันต์ 2,570 2,803 5,373 1,832
ตำบลบ้านกร่าง 2,593 2,865 5,458 1,816
ตำบลมดแดง 2,584 2,830 5,414 1,622

หน้า 2