รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลนครชัยศรี 3,820 4,349 8,169 4,393
ตำบลนครชัยศรี 537 593 1,130 520
ตำบลบางกระเบา 1,787 2,047 3,834 2,334
ตำบลวัดแค 289 288 577 203
ตำบลท่าตำหนัก 963 1,167 2,130 1,123
ตำบลบางแก้ว 244 254 498 213
เทศบาลตำบลกำแพงแสน 3,283 3,653 6,936 3,661
ตำบลทุ่งกระพังโหม 1,476 1,598 3,074 1,840
ตำบลกำแพงแสน 1,807 2,055 3,862 1,821
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 5,019 5,502 10,521 3,519
ตำบลหนองดินแดง 1,655 1,865 3,520 1,140
ตำบลโพรงมะเดื่อ 3,364 3,637 7,001 2,379
เทศบาลตำบลธรรมศาลา 3,481 3,819 7,300 2,681
ตำบลธรรมศาลา 3,481 3,819 7,300 2,681
เทศบาลตำบลดอนยายหอม 3,162 3,412 6,574 1,913
ตำบลดอนยายหอม 3,162 3,412 6,574 1,913
เทศบาลนครนครปฐม 36,853 42,295 79,148 34,852
ตำบลพระปฐมเจดีย์ 14,051 16,175 30,226 12,508
ตำบลบางแขม 180 196 376 144
ตำบลพระประโทน 3,840 4,291 8,131 4,574
ตำบลสนามจันทร์ 4,855 5,744 10,599 5,640
ตำบลบ่อพลับ 3,076 3,641 6,717 3,003
ตำบลนครปฐม 4,204 4,737 8,941 2,909
ตำบลหนองปากโลง 316 354 670 280
ตำบลลำพยา 2,197 2,573 4,770 2,102
ตำบลห้วยจรเข้ 4,134 4,584 8,718 3,692

หน้า 6