รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสมุทรสาคร 245,830 262,982 508,812 245,074
อำเภอเมืองสมุทรสาคร 82,404 89,002 171,406 87,914
ตำบลบ้านบ่อ 4,031 4,243 8,274 2,831
ตำบลบางโทรัด 3,946 4,362 8,308 3,995
ตำบลกาหลง 2,404 2,480 4,884 1,349
ตำบลนาโคก 1,816 1,918 3,734 1,139
ตำบลท่าจีน 5,382 5,499 10,881 7,893
ตำบลท่าทราย 12,660 13,939 26,599 16,154
ตำบลคอกกระบือ 4,577 4,945 9,522 7,838
ตำบลบางน้ำจืด 6,205 6,720 12,925 8,506
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 9,697 10,997 20,694 11,766
ตำบลโคกขาม 9,511 10,441 19,952 9,643
ตำบลบ้านเกาะ 4,160 4,497 8,657 3,255
ตำบลบางกระเจ้า 4,510 4,817 9,327 3,786
ตำบลบางหญ้าแพรก 11,532 12,120 23,652 8,312
ตำบลชัยมงคล 1,973 2,024 3,997 1,447
อำเภอกระทุ่มแบน 28,574 30,054 58,628 31,530
ตำบลท่าไม้ 4,848 5,167 10,015 6,295
ตำบลบางยาง 2,456 2,649 5,105 1,717
ตำบลคลองมะเดื่อ 9,555 9,969 19,524 12,647
ตำบลหนองนกไข่ 1,795 1,824 3,619 1,252
ตำบลดอนไก่ดี 3,482 3,677 7,159 3,103
ตำบลแคราย 3,128 3,318 6,446 3,838
ตำบลท่าเสา 3,310 3,450 6,760 2,678
อำเภอบ้านแพ้ว 22,518 24,048 46,566 12,446
ตำบลบ้านแพ้ว 4,287 4,744 9,031 2,467
ตำบลหลักสาม 6,261 6,728 12,989 3,805
ตำบลหลักสอง 2,218 2,316 4,534 1,020

หน้า 1