รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสตูล 152,420 153,459 305,879 91,133
อำเภอเมืองสตูล 30,586 31,557 62,143 15,903
ตำบลควนขัน 3,623 3,664 7,287 2,089
ตำบลบ้านควน 5,086 5,375 10,461 2,534
ตำบลฉลุง 5,186 5,305 10,491 2,613
ตำบลเกาะสาหร่าย 2,503 2,643 5,146 1,376
ตำบลตันหยงโป 1,427 1,519 2,946 694
ตำบลเจ๊ะบิลัง 2,963 2,982 5,945 1,506
ตำบลตำมะลัง 2,393 2,544 4,937 1,284
ตำบลปูยู 1,486 1,516 3,002 692
ตำบลควนโพธิ์ 2,822 2,863 5,685 1,414
ตำบลเกตรี 3,097 3,146 6,243 1,701
อำเภอควนโดน 9,776 9,950 19,726 4,962
ตำบลควนโดน 2,889 2,877 5,766 1,501
ตำบลควนสตอ 3,803 3,920 7,723 1,876
ตำบลย่านซื่อ 1,747 1,787 3,534 885
ตำบลวังประจัน 1,337 1,366 2,703 700
อำเภอควนกาหลง 16,649 16,390 33,039 10,279
ตำบลทุ่งนุ้ย 5,537 5,336 10,873 3,040
ตำบลควนกาหลง 6,970 6,911 13,881 4,725
ตำบลอุใดเจริญ 4,142 4,143 8,285 2,514
อำเภอท่าแพ 13,837 13,912 27,749 7,577
ตำบลท่าแพ 4,819 4,877 9,696 2,622
ตำบลแป-ระ 2,805 2,892 5,697 1,629
ตำบลสาคร 3,861 3,730 7,591 1,982
ตำบลท่าเรือ 2,352 2,413 4,765 1,344
อำเภอละงู 31,959 32,303 64,262 17,746
ตำบลกำแพง 6,442 6,675 13,117 3,877

หน้า 1