รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปัตตานี 332,109 339,506 671,615 167,310
อำเภอเมืองปัตตานี 40,178 41,643 81,821 25,495
ตำบลบานา 9,831 10,034 19,865 7,428
ตำบลตันหยงลุโละ 3,210 3,260 6,470 1,221
ตำบลคลองมานิง 1,677 1,732 3,409 622
ตำบลกะมิยอ 2,269 2,290 4,559 747
ตำบลบาราโหม 1,478 1,514 2,992 589
ตำบลปะกาฮะรัง 2,716 2,686 5,402 1,104
ตำบลรูสะมิแล 8,474 9,341 17,815 8,122
ตำบลตะลุโบะ 3,581 3,676 7,257 2,351
ตำบลบาราเฮาะ 3,500 3,641 7,141 1,687
ตำบลปุยุด 3,442 3,469 6,911 1,624
อำเภอโคกโพธิ์ 29,073 30,429 59,502 15,804
ตำบลโคกโพธิ์ 3,649 3,775 7,424 1,798
ตำบลมะกรูด 2,759 2,943 5,702 1,796
ตำบลบางโกระ 1,262 1,367 2,629 767
ตำบลป่าบอน 1,924 2,011 3,935 814
ตำบลทรายขาว 2,004 2,143 4,147 1,252
ตำบลนาประดู่ 2,866 2,990 5,856 1,587
ตำบลปากล่อ 2,994 3,177 6,171 1,687
ตำบลทุ่งพลา 1,840 1,932 3,772 1,215
ตำบลท่าเรือ 2,418 2,414 4,832 1,251
ตำบลนาเกตุ 3,422 3,668 7,090 1,585
ตำบลควนโนรี 2,487 2,471 4,958 1,196
ตำบลช้างให้ตก 1,448 1,538 2,986 856
อำเภอหนองจิก 26,887 27,132 54,019 11,211
ตำบลเกาะเปาะ 1,749 1,802 3,551 516
ตำบลคอลอตันหยง 2,825 2,800 5,625 1,090

หน้า 1