รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดยะลา 248,437 252,377 500,814 144,464
อำเภอเมืองยะลา 34,964 36,288 71,252 16,328
ตำบลบุดี 5,128 5,276 10,404 2,404
ตำบลยุโป 3,224 3,452 6,676 1,579
ตำบลลิดล 2,823 2,955 5,778 1,410
ตำบลยะลา 1,651 1,738 3,389 659
ตำบลท่าสาป 3,585 3,680 7,265 1,486
ตำบลลำใหม่ 2,865 2,997 5,862 1,502
ตำบลหน้าถ้ำ 1,588 1,612 3,200 823
ตำบลลำพะยา 2,417 2,578 4,995 1,399
ตำบลเปาะเส้ง 2,565 2,585 5,150 1,112
ตำบลพร่อน 2,543 2,594 5,137 1,111
ตำบลบันนังสาเรง 3,563 3,651 7,214 1,401
ตำบลสะเตงนอก 281 291 572 2
ตำบลตาเซะ 2,731 2,879 5,610 1,440
อำเภอเบตง 17,828 16,575 34,403 13,669
ตำบลยะรม 4,956 4,850 9,806 3,750
ตำบลตาเนาะแมเราะ 4,960 4,690 9,650 4,190
ตำบลอัยเยอร์เวง 5,636 5,010 10,646 4,157
ตำบลธารน้ำทิพย์ 2,276 2,025 4,301 1,572
อำเภอบันนังสตา 25,241 24,766 50,007 13,160
ตำบลบันนังสตา 8,094 8,028 16,122 3,419
ตำบลบาเจาะ 3,911 3,932 7,843 1,975
ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 4,839 4,700 9,539 2,202
ตำบลถ้ำทะลุ 1,587 1,367 2,954 1,279
ตำบลตลิ่งชัน 6,810 6,739 13,549 4,285
อำเภอธารโต 11,430 10,572 22,002 7,771
ตำบลธารโต 2,539 2,380 4,919 1,680

หน้า 1