รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 31,451,801 32,426,466 63,878,267 21,681,635
กรุงเทพมหานคร 2,709,568 2,991,826 5,701,394 2,400,540
จังหวัดกระบี่ 216,393 216,311 432,704 146,597
จังหวัดกาญจนบุรี 422,162 417,614 839,776 289,860
จังหวัดกาฬสินธุ์ 489,436 493,142 982,578 259,476
จังหวัดกำแพงเพชร 361,676 365,417 727,093 236,704
จังหวัดขอนแก่น 876,252 891,349 1,767,601 521,559
จังหวัดจันทบุรี 253,618 260,998 514,616 197,815
จังหวัดฉะเชิงเทรา 330,716 343,217 673,933 235,328
จังหวัดชลบุรี 646,266 670,027 1,316,293 706,277
จังหวัดชัยนาท 161,719 173,215 334,934 110,438
จังหวัดชัยภูมิ 561,146 566,277 1,127,423 339,686
จังหวัดชุมพร 243,594 246,370 489,964 193,848
จังหวัดเชียงราย 589,890 608,328 1,198,218 464,101
จังหวัดเชียงใหม่ 800,883 839,596 1,640,479 663,240
จังหวัดตรัง 305,678 316,981 622,659 195,489
จังหวัดตราด 110,429 110,492 220,921 90,876
จังหวัดตาก 266,564 259,120 525,684 177,759
จังหวัดนครนายก 125,113 127,621 252,734 82,768
จังหวัดนครปฐม 413,065 447,181 860,246 320,439
จังหวัดนครพนม 351,005 352,387 703,392 192,029
จังหวัดนครราชสีมา 1,277,333 1,304,756 2,582,089 802,134
จังหวัดนครศรีธรรมราช 755,601 766,960 1,522,561 476,439
จังหวัดนครสวรรค์ 525,861 547,634 1,073,495 362,499
จังหวัดนนทบุรี 518,161 583,582 1,101,743 525,261
จังหวัดนราธิวาส 364,898 372,264 737,162 177,735
จังหวัดน่าน 240,280 236,083 476,363 148,335
จังหวัดบุรีรัมย์ 775,766 777,999 1,553,765 396,251

หน้า 1