รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดภูเก็ต 170,766 190,139 360,905 200,119
อำเภอเมืองภูเก็ต 16,089 17,765 33,854 21,838
ตำบลเกาะแก้ว 5,748 6,092 11,840 7,309
ตำบลฉลอง 10,341 11,673 22,014 14,529
อำเภอกะทู้ 3,069 3,496 6,565 4,683
ตำบลกมลา 3,069 3,496 6,565 4,683
อำเภอถลาง 36,864 38,367 75,231 43,530
ตำบลเทพกระษัตรี 6,489 6,668 13,157 6,053
ตำบลศรีสุนทร 9,020 9,823 18,843 14,791
ตำบลเชิงทะเล 5,345 5,607 10,952 7,788
ตำบลป่าคลอก 6,955 7,141 14,096 6,720
ตำบลไม้ขาว 6,298 6,253 12,551 5,217
ตำบลสาคู 2,757 2,875 5,632 2,961
เทศบาลตำบลวิชิต 21,002 23,289 44,291 27,142
ตำบลวิชิต 21,002 23,289 44,291 27,142
เทศบาลตำบลราไวย์ 7,577 8,596 16,173 12,516
ตำบลราไวย์ 7,577 8,596 16,173 12,516
เทศบาลตำบลรัษฎา 20,437 23,545 43,982 24,912
ตำบลรัษฎา 20,437 23,545 43,982 24,912
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 3,407 3,605 7,012 3,557
ตำบลเทพกระษัตรี 3,407 3,605 7,012 3,557
เทศบาลตำบลเชิงทะเล 2,847 3,417 6,264 2,377
ตำบลเชิงทะเล 2,847 3,417 6,264 2,377
เทศบาลเมืองกะทู้ 11,199 13,065 24,264 15,317
ตำบลกะทู้ 11,199 13,065 24,264 15,317
เทศบาลตำบลกะรน 3,845 4,159 8,004 6,589
ตำบลกะรน 3,845 4,159 8,004 6,589
เทศบาลเมืองป่าตอง 9,670 10,059 19,729 14,264

หน้า 1