รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดระนอง 94,160 88,488 182,648 78,951
อำเภอเมืองระนอง 37,082 33,146 70,228 31,895
ตำบลราชกรูด 4,998 4,303 9,301 2,899
ตำบลหงาว 3,512 3,044 6,556 1,962
ตำบลบางริ้น 12,631 12,047 24,678 13,903
ตำบลปากน้ำ 4,198 3,164 7,362 3,219
ตำบลบางนอน 7,101 6,597 13,698 6,625
ตำบลหาดส้มแป้น 1,933 1,662 3,595 1,390
ตำบลทรายแดง 2,175 1,843 4,018 1,212
ตำบลเกาะพยาม 534 486 1,020 685
อำเภอละอุ่น 5,794 5,459 11,253 4,552
ตำบลละอุ่นเหนือ 558 502 1,060 403
ตำบลบางพระเหนือ 1,683 1,668 3,351 1,268
ตำบลบางแก้ว 2,222 2,131 4,353 1,789
ตำบลในวงเหนือ 697 590 1,287 601
ตำบลในวงใต้ 634 568 1,202 491
อำเภอกะเปอร์ 9,592 9,192 18,784 6,912
ตำบลม่วงกลวง 1,883 1,889 3,772 1,069
ตำบลกะเปอร์ 2,862 2,659 5,521 2,290
ตำบลเชี่ยวเหลียง 958 963 1,921 747
ตำบลบ้านนา 1,709 1,624 3,333 1,337
ตำบลบางหิน 2,180 2,057 4,237 1,469
อำเภอกระบุรี 21,840 20,754 42,594 18,549
ตำบลน้ำจืด 2,077 1,918 3,995 1,839
ตำบลน้ำจืดน้อย 1,584 1,621 3,205 1,044
ตำบลมะมุ 2,311 2,333 4,644 2,106
ตำบลปากจั่น 3,504 3,282 6,786 3,184
ตำบลลำเลียง 4,478 4,268 8,746 3,887

หน้า 1